יער הקדושים 153133

יער נטוע גדול בהרי ירושלים 4 , ק " מ מדרום לשערהגיא . לזכר קדושי השואה שנרצחו בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה . ניטע בידי הקרן הקימת לישראל . במרכז היער "מערת הקדושים " - מקום תפילה והתייחדות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור