!עי בן־שמן 144151

יער נטוע גדול בשפלה , מדרום מזרח לבן שמן . בתחומי היער אתר נופש פעיל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור