יעלין 154940

יישוב כפרי בערבה , כ 7 ק " מ מצפוךמערב לצומת קטורה . על שם הנחל שמצפון לו . מיסודה של היאחזות נח '' ל שהוקמה ב . 1984  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור