יעל 179 217

יישוב כפרי בחבל תענך , כ 6 ק " מ מדרום לעפולה , על שם יעל אשת חבר הקיני ( שופטים , ד , ' י " ז ואילך . ( מספק שירותים ליישובים אביטל , מיטב ופתון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור