יסעור 166256

קיבוץ בעמק עכו , כ 10 ק '' מ מדרום לצומת אחיהוד . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . מקור השם : מין ציפור ים . נוסד ב 949 ו בידי עולים מהונגריה ומאנגליה . נמשך השנים קלט עולים מברזיל . שטחו 4 , 400 דונם , תושביו כ . 300 ענפי חקלאות : לול , רפת , מדגה , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל למשחקים חינוכיים '') עץ הדעת , (" מפעל גרבי כותנה " ) מג " י . (" בתחומי הקיבוץ — תל בירה , תל יישוב עתיק ושמו בערבית תל אל ביר אל עךבי . כנראה מקומה של רחוב שבנחלת שבט אשר ( יהושע י " ט , ל . ( ' נזכר בשם ברוה במקורות מצריים קדומים . היה מיושב מסוף התקופה הכנענית הקדומה ועד לסוף התקופה הישראלית . לרגלי הוזל נחשפו בית קברות כנעני ישראלי ושתי מערות קבורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור