ימץ אורד 148 234

יישוב מוסדי ( כפר נוער ומוסד חינוכי דתי ) במערב הכרמל , ליד עין הוד . על שם צ ' ארלס אורד וינגייט — קצין בריטי וידיד היישוב היהודי , מפקד "פלוגות הלילה " של ה " הגנה" במאורעות . 1939-1936 נוסד ב 1952 בידי הסתדרות הפועל המזרחי . שטחו כ 0 ו 2 דונם . מגמות הלימודים : בתחום העיוני — מחשבים ולימודים ערביים ובתחום המקצועי - חשמל תעשייתי , פיקוד ובקרה , אמנות יהודית , תכשיטנות ומעבדנות לתעשייה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור