ימה (יחם) 153197

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 6 ק '' מ מצפון לטול כרם . תושביו . 1 , 1000 לפי סברה , מקומה של יחם - עיר בצד דרך קדומה ממצרים לארצות הפרת והחדקל . נזכרת בתיאור מסעו של תחותימס ה 3 בדרכו למגידו ( במאה ה 5 ו לפסה '' נ . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור