ייט"ב 190150

מושב שיתופי בבקעת הירדן , כ 0 ו ק " מ מצפוךמערב ליריחו . משתייך לתק '' מ . מקור השם : ראשי תיבות של יד יצחק טבנקין , ממנהיגי מפלגת אחדות העבודה . מיסודה של היאחזות נח"ל נערן , שהוקמה ב 970 ו באותו מקום ואוזרחה ב 976 ו . תושביו כ . 90 ענפי חקלאות : מטעים , גידולי שדה . תעשייה : שלוחה של נגריית עין חרוד . כקילומטר מדרום לקיבוץ - אנדרטת הנ ^ ' אנדרטה של בטון בדמות האותיות "נד , " לזכר 54 ( נ"ד ) חיילי גדוד "אפעה " שנהרגו כאן ב 977 ו , בהתרסקות מסוק בעת אימונים . כ 4 ק '' מ ממערב לקיבוץ — שמורת ייט " ב המקיפה את הקטע הקניוני של נחל ייט " ב ( ודי אל עוג ' א . ( בשמורה : מצוקים מרשימים , מעיין גדול ( עין אל עוג ' א , ( מערות , שרידי אמות מים . באיזור המעיין עופות רבים ויונקים גדולים . במצוקים גדלים כמה צמחים נדירים , ביניהם אירוס שתום , אירוס הגלבוע וצבעוני ההרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור