יטבתה 55 923 ו

קיבוץ בערבה , בצד הכביש לאילת , כ 40 ק " מ מצפון לאילת . משתייך לתק " מ . מקור השם מן התנ '' ך : "ומן הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים " ( דברים י ' , זי . ( מיסודה של היאחזות "נחלאים ג "' ( עין רדיאן , ( שהוקמה ב 951 ו ואוזרחה ב 957 ו בידי גרעין " מגל וחרב" של התנועה המאוחדת . שטחו 2 , 300 דונם , תושביו כ . 590 ענפי חקלאות : רפת , שלחין , תמרים , מנגו . תעשייה : " מחלבות יטבתה . " נופש : כפר נופש " ) חניון יעלים , (" פונדק דרכים . בקיבוץ - מוזיאון ארכיאולוגי אזורי . מדרום לקיבוץ : עין יטבתה ( נ"צ — ( 154921 אחד ממקורות המים הגדולים בערבה . לידו חורבות יישוב ותחנת דרכים מימי קדם . במקום שרידי מיבנים וגלי קבורה מן התקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה , שרידי מצודה מן התקופה הישראלית ; שרידי מצודה רומית ומקדש רומי לאלה דיאנה , שרידי מיבנה מן התקופה הערבית הקדומה . בערבית נקרא המקום עין ע ' זץאן , כנראה על פי שמו של צמח ערבה הקרוי בערבית עדא ( פרקרק פרסי . ( המקום נזכר בספרי מסעות מן המאה ה . 13 בתקופת שלטון המנדט היתה כאן תחנת משטרה . מי המעיין מוזרמים עתה גם לאילת . מדרום לעין יטבתה ( נ '' צ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור