>הל 162944

קיבוץ בערבה , בצד הכביש לאילת , כ 70 ק " מ מצפון לאילת . משתייך לתק " מ . השם סמלי ופירושו יקים אוהל ( ישעיהו י"ג , כ . ( ' נוסד ב , 976 ו בידי גרעין "תל"ם ניר" של התנועה ליהדות מתקדמת , שחבריו רובם ילידי הארץ וקצתם עולים מארה " ב . קיבלו הכשרתם בקיבוץ יטבתה . ענפי חקלאות : רפת , גידול תמרים , כרם , ירקות חורף . נופש : בית הארחה . תושביו כ 80 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור