יהח'ה ושומתן (יו"ש)

כינוי לאיזור ממערב לירדן שממלכת ירדן סיפחה ב 1948 וישראל כבשה במלחמת ששת הימים . כולל חלקים מבקעת הירדן , מהר שומרון ומהו יהודה . נקרא בפי הירדנים צפה על ע ' רביה ( הגדה המערבית . ( שטחו הכולל 5 , 507 קמ '' ר ואוכלוסייתו הכוללת ( למעט תושבי ירושלים המזרחית ) כ , 700 , 000 רובם ערבים . בשנות השלטון הירדני 948 ) ו967- ו ) שימש מדי פעם בסיס לפעולות איבה נגד ישראל , לפעמים בסיוע הצבא הירדני . אחרי מלחמת ששת הימים הונהג בו ממשל צבאי ישראלי . מתום המלחמה ועד היום הוקמו באיזור היאחזויות נח '' ל , בעיקר לאורך הירדן , שבחלקן אוזרחו . כן הוקמו בו יישובים אזרחיים רבים . ב 1994 הועבר חלק מן האיזור ( יריחו וסביבתה הקרובה ) לרשות האוטונומיה הפלשתינאית על פי "הסכם העקרונות " בין ממשלת ישראל לאש " ף . ( 1993 )  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור