יניגור 158 238

קיבוץ במפרץ חיפה , לרגלי המורדות המזרחיים של הכרמל , כ 12 ק " מ מדרום מזרח לחיפה . משתייך לתק " מ . מקור השם בעקבות שמו של הכפר הערבי הסמוך יאג'ור . נוסד ב 1922 בידי קבוצה מאנשי "גדוד העבודה . " ב 1926 קלט קבוצה גדולה של חברים שעבדו בחיפה . ב 933 ו התאוזד עם קבוצת עולים מפולין , שהתיישבו בקרבת מקום ב . 1929 בעקבות האיחוד נהפך לקיבוץ הגדול ביותר בארץ . שימש בסיס תשוב ל"הגנה " ולפלמ " ח ומקלט למעפילים . ב '' שבת השחורה " 29 ) ביוני ( 1946 ערכו כוחות בריטיים חיפוש בקיבוץ וגילו בו אחד ממחסני הנשק המרכזיים של ה " הגנה . " שטחו כ 0 , 000 ו דונם תושביו כ . 1 , 070 , ענפי חקלאות : גידולי שדה , מטעים , פרחים , משתלות , רפת , לול . תעשייה : בית חרושת לקופסאות ופחים '' לגין , " בית חרושת לשפופרות ( טובופלסט-לגיון . ( במקום - "יד למגינים , " " בית בר יהודה " , " בית בת שבע תייקין . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור