טיטבא 194 268

כפר נטוש בגליל העליון 5 , ק " מ מצפוךמזרח לצפת , ליד המושב דלתון . במקום נתגלו שני דולמנים וקברים עתיקים , אך האתר עדיין לא נבדק מבחינה ארכיאולוגית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור