162 269 MSSdr

חורבה גדולה בגליל המערבי , כ 2 ק " מ ממזרח לנהריה , בשדות הקיבוץ כברי . על'פי השרידים — מן התקופות הרומית והביזנטית . במקום נמצא שבר סורג ועליו כתובת יוונית - כנראה שריד של בית כנסת או של כנסיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור