טויל (א־)ד»אב 197185

אתר עתיק במזרח הר שומרון , מדרום מזרח לטובאס , ליד היישוב רועי . במקום מיבנה בודד , בנוי בחלקו אבני גויל ובחלקו אבנים מסותתות . כנראה מן התקופה ההלניסטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור