184191 rerm

עיירה ערבית בהר שומרון , כ 2 ו ק '' מ מצפון מזרח לשכם . לפי סברה , מקומה של העיר הקדומה תבץ , הנזכרת במקרא ( שופטים ט , ' נ ' ואילך . ( מספר התושבים כ , 9 , 000 רובם מוסלמים ומיעוטם נוצרים . כ 2 ק"מ מדרום מזרח לעיירה - שמורת עיגון , המקיפה את הגבעה שעליה מצויה ח'רבת עינון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור