א(-טבח'ו;7א־טאבעה 200 253

מקום בצפון בקעת גניסר , לחופו של ים כנרת . השם הערבי א טאבעה או א טבח ' ה הוא שיבוש שמו היווני : הפטפגון , שפירושו שבעה מעיינות . מכאן שמו בעברית . עין שבע . אחד המקומות המקודשים בנצרות : כאן אירע נס ככרות הלחם ( ישו האכיל חצי ריבוא איש בחמש ככרות לחם ובשני דגים וכולם שבעו . ( נראה כי במקום זה היה קיים יישוב יהודי בימי המשנה והתלמוד . משבעת המעיינות שזרמו כאן לכנרת בעבר נותרו כיום רק חמישה . במקום : כנסיית "ככרות הלחם , " הבנויה על שרידי כנסיה שנבנתה לראשונה בשנת , 350 הורחבה באותה מאה ושופצה בתקופה מאוחרת יותר . מן הכנסיה הקדומה נשתמרה רצפת פסיפס יפה מן המאה ה , 5 שבה מתואר כנראה ים כנרת ( אגם , ציפורים וצמחיית מים . ( מעל שרידי הכנסיה נבנה מבנה חדש , הכולל כותרות ובסיסים מהודרים וכן תוקנה ושופצה רצפת הפסיפס . המעיינות כלולים בשמורת עין שבע . ליד המעיינות — שרידי טחנת קמח מן התקופה הביזנטית . כן מצויה במקום כנסיה פרנציסקנית "מנסה כריסטי " ( שולחן ישו , ( שנבנתה ב . 1934 בקרבת מקום "אתר ספיר " - תחנת השאיבה הראשונה של מוביל המים הארצי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור