»חךיש 155 207

קיבוץ בגבולו הצפוני מערבי של הר שומרון , כ 5 ק " מ מדרום מזרח לצומת עירון . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי . מיסודה של היאחזות נח '' ל שהוקמה ב 982 ו ונתאזרחה ב 985 ו . ענפי חקלאות . מטעים , גידולי שדה , דיר , פרדס , לול . ב 1992 אוחד עם היישוב קציר למועצה מקומית אחת-קציר-חריש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור