ח'ךבתא 156150

כפר ערבי בדרום מערב הר שומרון , כ 4 ו ק " מ מצפוךמערב לראמאללה . השם ארמי ופירושו חורבה . תושביו כ . 600 ליד הכפר קבר שית ' אבו יוסף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור