וח'רבת תנורה 154171

חורבה ביזנטית במערב הר שומרון , כ 10 ק"מ מדרום מזרח לקלקיליה , מדרום לכפר ת'לת ' . במקום שרידי מיבנים , שקירותיהם ניצבים עד לגובה 3 מ , ' תווי הרחוב הראשי והסמטאות , ברכת מים טוחה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור