ח'ךבת תליליא 169135

חורבות יישוב עתיק בצפון מערב ירושלים , בצפון מזרח שכונת רמות . במקום שרידי מצודה או תחנת דרכים מן התקופה הרומית : מיבנה מלבני 70 x 37 ) מ (' עם מגדלים , שתוכו מחולק לחדרים . על פי החרסים ושרידים אחרים היה המקום מיושב בתקופות הישראלית , הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור