ח'ךבת (א־)תל (ליד ס'«ל) 174158

תל יישוב קדום בהו שומרון , בצד כביש ירושלים-שכם , כ 4 ק " מ מדרום למעלה לבונה ( א לבן שרקיה , ( ליד כפר סנג ' ל . לפי סברה זהו מקומה של גבע הנזכרת במקרא בגבולה הצפוני של יהודה בזמנו של יאשיהו ( מלכים ב , ' כ '' ג , ח , (' ובראשית ימי בית שני ( זכריה י"ד , י . (' במקום - מערות , בית בד , חציבות ושרידי קירות ( כנראה של כנסיה מן התקופה הביזנטית . ( על פי החרסים היה מיושב מן התקופה הכנענית הקדומה ועד לימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור