ח'ךבת (א־)תוים 202 253

חורבה קטנה ליד מעיין לחופו הצפוני מערבי של ים כנרת , ליד כרי דשא , במקום שרידי מיבנים מאוחרים על חורבות מיבנים מן התקופה הערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור