חךבת שרק (ח'ךבת א־שךקיה) 157 235

תל יישוב עתיק בהר הכרמל , בדרום מזרח הכפר עספיא . על התל שרידי מדרגות , קירות ויסודות . על פי החרסים , מקום יישוב מן התקופות ההלניסטית , הביזנטית והערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור