חךבת שרטה (ח'ךבת שךתא) 162 245

חורבת יישוב עתיק בעמק זבולון , כקילומטר ממזרח לקרית אתא . היה מיושב למן התקופה הישראלית ועד לסוף התקופה הביזטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור