חךבת "שני בתים" (עבהךיה) 156 216

חורבה ברמת מנשה , כ 0 ו ק"מ מצפון מזרח לבנימינה , כ 2 ק '' מ ממזרח לגבעת ניל '' י . במקום נמצאו כלי צור מתקופת האבן החדשה וחרסים מן התקופות הישראלית , הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור