1רוךבת שמחה (ח'ךבת אב1 סמאךה) 119087

חורבה גדולה בנגב הצפוני מערבי , כ 6 ק '' מ מצפון מזרח לאופקים , מדרום לתל שרע . במקום קבר א נבי סמארה , מערות , בורות מים , עמודי שיש , בית קברות בדוי . בקבר הקדוש הערבי נמצאו מטבעות ביזנטיות . החרסים שבמקום הם רומיים וביזטיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור