ח'ךבת (א(-שיח' ספךיאן 181 200

חורבת יישוב קדום בהר שומרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מערב לטובאס . במקום - שרידים רבים של מיבנים , ובמרכזם קבר שיח ' . על פי החרסים היה המקום מיושב למן התקופה הכנענית התיכונה ועד לימי הביניים . בקרבת מקום ( נ " צ 7 2006 ל 8 ו ) נתגלו קברים חצובים ובהם שברי ארונות קבורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור