ח'ךבת (א(-שיח' אחמד 150172

כפר ערבי במזרח הר שומרון , כ 6 ק " מ מדרום מזרח לקלקיליה , כ 3 ק '' מ מצפון מזרת לקיבוץ חורשים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור