חךבת שיזף 202 258

שרידים קדומים בגליל העליון , בצד הכביש טבריה-ראש פינה , כקילומטר מצפון לצומת כותים . במקום שרידי מיבנה מן התקופות הרומית והביזנטית ושרידי דרך עתיקה . כן נמצאו במקום כלי צור מתקופות האבן החדשה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור