חךבת שוללןה (ח'ךבת א־סואךכה) 120107

חורבת "שוב בשפלה , כ 9 ק " מ מדרום מעדב לקרית גת , ממזרח למושב תלמים . במקום שרידי בנייה באבני גויל וחרסים מן התקופה הישראלית ומימי שיבת ציון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור