חךבת ש1קף (ח'ךבת אם א־שקף) 152 233

אתר פרהיסטורי בהר כרמל 2 , ק " מ ממערב לדאלית אל כרמל , ליד עין שוקף שלרגלי הר שוקף . במקום שני ריכוזים של גומות ( באחד הריכוזים מגיע מספרן ל . ( 22  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור