חךבת רם (ח'ךבת בקי) 222 294

חורבת יישוב עתיק בצפון רמת הגולן , מצפון לברכת ראם . היה מיושב בתקופת החשמונאים , בימי המשנה והתלמוד ובתקופה העותומנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור