ח1 rרבת - רומה t (ח '? :רבת א־רומה) 177 244

חורבות יישוב בגליל התחתון , בשוליה הדרומיים מערביים של בקעת בית נטופה . במקום שריתם רבים של בניינים . מצפון מערב לחורבה — מערכת מסועפת של מתקני מים ( אל אחד המתקנים הללו מוליך טור של מדרגות ולו כניסה מקושתת , חצובה בסלע . ( כן נתגלה מקום מסתור תת קרקעי הדומה למקומות מסתור מתקופת המרד הגדול שנתגלו בשפלת יהודה . ממצא זה מרחיב את הידיעות בדבר ההכנות למרד שכללו לא רק הקמת מבצרים אלא גם הכנת מקומות מסתור תת קרקעיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור