ח'ךבת ךךאנה 169147

חורבת יישוב קדום על גבעה נמוכה בצפונה של ראמאללה . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי כפר מן התקופה הישראלית ומעליו שרית מיגדל תצפית גדול מן התקופה הביזנטית . בין הממצאים ראויים לציון גרזן ברונזה ושבר מחרשת ברזל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור