ח'ךבת (א(-ךג'ם 163 247

חורבת יישוב קדום בעמק זבולון , כקילומטר מצפוךמזרח לקרית אתא . במקום שרידי מיבנים וחרסים מן התקופה הישראלית , מימי שיבת ציון , ומן התקופות הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור