חךבת ראש ז»ת 172 254

אתר יישוב קדום בגליל התחתון , כ 0 ו ק " מ מדרום מזרח לעכו , כ . 5 ו ק " מ מכפר כאבול . אולי מקומה של כבול המקראית ( יהושע י"ט , כ '' ז . ( בחפירות נחשפה מצודה רבועה 25 x 25 ) מ , (' יסודות חומה הקפית ושרידי מגדלים , מבנים חרבים , בור מים חצוב , בית בד , קנקני אגירה , כלי חרס ועוד . המצודה נבנתה כנראה במאה ה 0 ו וחרבה במאה ה 9 לפסה " נ . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופה הישראלית ובתקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור