ח'רבת ראס כור 60 188ו

חורבת יישוב קדום בהרשומרון , כ 7 ק " מ מדרום מזרח לטול כרם , ליד כפר א לבד . מקום יישוב בתקופות הכנענית התיכונה , הישראלית , הביזנטית וימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור