ח'ךבת ךאס (א('ט»דה 151174

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 6 ק " מ מדרום מזרח לקלקיליה . נבנה על חורבות יישוב שהתקיים בתקופות הרומית והביזנטית ובימי הביניים . במקום שרידים רבים של מיבנים , שרידי בית בד על חלקיו ואבני בניין עתיקות משולבות בבתי הכפר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור