ח'ךבת קךקף 164186

תל יישוב קדום בהר שומרון , בקרבת כביש שכם-טול כרם , מדרום מערב לכפר א ראמין . בראש התל שרידי מצודה מהתקופה הפרסית . על פי תרסיו היה מיושב בתקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה , הישראלית והפרסית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור