ח'ךבת קיס 166163

כפר ערבי בהו שומרון 6 , ק " מ ממזרח למעלה לבונה שבמחצית הדרך בכביש ראמאללה-שכם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור