ח'ךבת קילא 150113

כפר ערבי בהר יהודה , כ 15 ק " מ מצפון מערב לחברון . סמוך לכפר — תל קילא , מקומה של העיר הקדומה קעילה . נזכרת במכתבי תל אל עמרנה כעיר מלוכה חשובה . נכללה בנחלת בני יהודה ( יהושע ט '' ו , מ '' ד . ( דוד הציל אותה מידי הפלשתים אך ברח ממנה מחשש שמא יסגירוהו תושביה לידי שאול . בימי שיבת ציון - בירת פלך שתושביה השתתפו בבניין חומות ירושלים . בימי המשנה והתלמוד נתפרסמה בתאניה ובתבואותיה . לפי מסורת נוצרית נקבר בה הנביא חבקוק . על תל קילא - שרידי חומה וקברים . לפי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכנעניות התיכונה והמאוחרת , הישראלית , ומימי שיבת ציון ועד לימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור