חךבת קיומה 193 266

שרידי יישוב קדום בגליל העליון , כ 2 ק " מ מצפון מזרת למושב מירון . במקום — מספר קברי קדושים וכן מערת האידרא " ) האידרא רבה " היתה התכנסות של ר' שמעון בר יוחאי ותלמידיו , ( בה קבור ר יוסי בן יעקב , מתלמידי ר שמעון בר יוחאי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור