חךבת קטמית 156066

שרידי אתר קדום בבקעת ערד , כ 15 ק " מ מדרום מערב לערד . בסקר שנערך ב 1970 אובחנו שרידי מיבנים , כמות גדולה של חרסים ושברים רבים של צלמיות ותבליטים מן התקופה הישראלית . בחפירות נחשף אתר של מקדש ומגוון צלמיות וחפצים אחרים , בהם חפצים זרים לתרבות החומרית של ארץ יהודה . לפי ההשערה מקדש מסוף ימי בית ראשון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור