ח'ךבת (אל־)קט 160113

חורבה בהר יהודה , בצד כביש בית לחם-חברון , כ 3 ק " מ מצפון לחלחול . במקום שרידי מצודה רבועה 30 x 30 ) מ , (' בנויה אבני גויל ובה שורות של חדרים המקיפים חצר מרכזית . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופה הישראלית , בימי שיבת ציון ובימי התלמוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור