ח'ךבת (אל־)קום 146104

אתר יישוב קדום בגבול השפלה וההר המרכזי , כ 20 ק '' מ ממערב לחברון . יש המזהים את המקום עם שפיר , הנזכרת בספר מיכה ( א , י " א , ( ויש המזהים אותה עם מקדה , הנזכרת ביהושע ( י , ' י '' א ) ובאונומסטיקון של אוזביוס . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי חומה וכמות גדולה של חרסים מן המאות 7-10 לפסה " נ , ביניהם ידית ועליה טביעת חותם "למלך . " כן נמצאו כמה קברי אצטבה , כלי חרס אחדים ועליהם כתובות ומשקולות שקל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור