חרבת קב (ח'ךבת אל־קבו) 176257

חורבת יישוב בגליל התחתון , כ 1 . 5 ק '' מ מדרום מערב לכרמיאל . במקום שרידי בניין ובו אולם וסביבו חדרים , ברכות מים חצובות ובנויות ועוד . נראה כי המקום היה מיושב בתקופות הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור