זוו'ובת צפךא =) ס166076 <'

חורבה ביזנטית בנגב הצפוני מזרחי , כ 4 ק '' מ מצפוךמערב לערד , ליד נחל צאלים . במקום שרידי מיבנים , קירות ובורות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור