־ח'ךבת (א־)צפירה =) ס193184 ('

חורבות יישוב קטן בהר שומרון , כ וו ק " מ מדרום מזרח לטובאס , מצפון למושב בקעות . במקום שרידי מיבנה בודד , כנראה מן התקופה הביזנטית , ששימש גס בימי הביניים . כן נמצאו במקום חרסים מן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור