חךבת ציר (ח'ךבת א־צירה) 186 225

חורבה קטנה בראש גבעה , מזרחית לגבעת המורה , כ 7 ק " מ ממזרח לעפולה , מצפוךמערב לנאעורה . במקום שרידים מעטים וחרסים מן התקופה הישראלית המאוחרת , מימי שיבת ציון ומתקופה מאוחרת יותר ( ספק מן התקופה הביזנטית וספק מימי הביניים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור